Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng sau khi nhận tiền ở Vĩnh Phúc đã xóa thứ gì trong máy tính?

Trong kết luận điều tra vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền ở Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh s.á.t điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc x.á.c định, sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, cán bộ trong Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã xoá đi 1 thứ.

Táo tợn chia tiền cả ở trụ sở Bộ Xây dựng

Liên quan vụ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền ở Vĩnh Phúc khi thanh tra, Cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị t.r.u.y t.ố 4 bị can trong v.ụ a'n.

Người đầu tiên bị đề nghị t.r.u.y t.ố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiê'm đ.o.ạ.t tài sản là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Phó trưởng phòng Phòng chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, Thanh tra Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn Thanh tra).

Người tiếp theo là Đặng Hải Anh (SN 1981, cán bộ hợp đồng Phòng Thanh tra xây dựng số 2, Thanh tra Bộ Xây dựng, thành viên Đoàn).

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng sau khi nhận tiền ở Vĩnh Phúc đã xoá thứ gì trong máy tính? - Ảnh 1.

Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng từng chia tiền nhận của doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc cho thành viên đoàn ngay tại trụ sở Bộ Xây dựng.

Một cán bộ hợp đồng Phòng gia'm sa't, kiểm tra và x,ử lý sau thanh tra (Thanh tra Bộ Xây dựng) cũng bị đề nghị t.r.u.y t.ố t.ộ.i d.a.n.h trên là Nguyễn Thùy Linh (SN 1994).

Đáng chú ý, trong 4 bị can của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị đề nghị t.r.u.y t.ố, có 2 người là chị em ruột.

Người cuối cùng vướng lao lý trong v.ụ a'n này là Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Thanh tra Bộ Xây dựng, em gái ruột Kim Anh).

Trong v.ụ a'n này, Kim Anh được x.á.c định đã gặp, bàn bạc riêng với từng người (Hải Anh, Thùy Linh), thống nhất việc thu tiền và ăn chia số tiền thu được của các đơn vị bị kiểm tra.

Đầu tiên, đối với Hải Anh, khoảng gần giữa tháng 4/2019, sau buổi công bố quyê't định thanh tra 2 đến 3 ngày, Kim Anh gặp Hải Anh tại phòng làm việc của Kim Anh trong trụ sở Thanh tra Bộ Xây dựng.

Tại đây, Kim Anh bàn bạc, thống nhất với Hải Anh, đối với các nhà thầu thi công kiểm tra về khối lượng, giá trị thanh quyê't toán do Hải Anh kiểm tra, khi pha't hiện vi phạm, nếu họ đến giải trình, xin giảm nhẹ hoặc bỏ lỗi vi phạm thì Hải Anh tự quyê't định số tiền họ phải nộp.

Số tiền này theo tỷ lệ % tiền trên giá trị hợp đồng, sau đó báo cáo lại cho Kim Anh biết. Hải Anh được chia 1/3 số tiền thu được.

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng sau khi nhận tiền ở Vĩnh Phúc đã xoá thứ gì trong máy tính? - Ảnh 2.

Các đối tượng trong Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã thống nhất số tiền ăn chia trước khi nhận của các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

Đối với Thùy Linh, ban đầu khi về thanh tra tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Kim Anh không bàn bạc, nói với Thùy Linh về việc thu tiền và ăn chia số tiền thu được của các đơn vị do Thùy Linh kiểm tra.

Quá trình thanh tra, khi các đơn vị do Thùy Linh kiểm tra pha't hiện lỗi vi phạm về điều kiện năng lực đến giải trình (trực tiếp hoặc qua kế toán xã, thị trấn), Kim Anh làm việc, yêu cầu phải nộp 5% trên gía trị hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn;

0,15% trên giá trị hợp đồng đối với nhà thầu thi công kiểm tra về điều kiện năng lực và trực tiếp thu tiền, sau đó tính toán rồi chia cho Thùy Linh 1/3 tổng số tiền thu được.

Lần chia đầu tiên, khoảng cuối tháng 5/2019, tại trụ sở Bộ Xây dựng, khi chia cho Linh 15 triệu đồng, Kim Anh đã nói cho Thùy Linh biết rõ là các đơn vị do Linh kiểm tra, nếu họ nộp tiền thi sẽ chia cho Thùy Linh 1/3 trên tổng số tiền thu được.

Nhận tiền và xóa tên

Đối với các đơn vị do Kim Anh kiểm tra về điều kiện năng lực, Kim Anh tự đặt ra mức thu là 5% đối với các nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với các nhà thầu thi công kiểm tra về điều kiện năng lực và yêu cầu các đơn vị nộp tiền theo tỷ lệ.

Kim Anh, Hải Anh, Thùy Linh đã lập các thư mục trên máy tính cá nhân, việc này để tổng hợp các biên bản, số liệu, đơn vị nộp tiền trong quá trình kiểm tra tại UBND các xã, thị trấn.

Kim Anh lập thư mục có đường dẫn “@2019/2.Doan Vinh Tuong”, trong đó có các Dự thảo Biên bản làm việc và file excel “Tổng hợp các công ty”, theo dõi các công ty, hợp đồng, giá trị hợp đồng của các công trình.

Đáng chú ý, khi đơn vị nào nộp tiền xong thì Kim Anh xóa tên công ty và tên công trình, số tiền hợp đồng của công trình trên file này.

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng sau khi nhận tiền ở Vĩnh Phúc đã xoá thứ gì trong máy tính? - Ảnh 3.

Sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc sẽ xoá các tên công ty, xoá các thư mục và làm điều có lợi cho doanh nghiệp đã đưa tiền. Ảnh minh hoạ

Thuỳ Linh thì lập thư mục “Vĩnh Tường”, Hải Anh lập thư mục “QH huyện Vĩnh Tường”, trong đó có lập các file excel có các bảng tính Phụ lục số 01, số 02, khi nhà thầu giải trình, nộp tiền xong thì Hải Anh sẽ xóa gần hết các mã (mục), công việc, số tiền cắt giảm trên các phụ lục.

Sau đó chuyển cho Kim Anh đưa vào biên bản làm việc, in ra cho các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu) ký với số tiền cắt giảm không nhiều, chủ yếu hợp thức cho việc kiểm tra.

Với thủ đoạn như trên, từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, Kim Anh, Hải Anh đã thu tiền của rất nhiều cá nhân, đơn vị liên quan đến hoạt động thanh tra.

Do bức xúc trước việc làm này, nhiều chủ doanh nghiệp, kế toán UBND xã, cá nhân đã làm đơn t.ố c.á.o hành vi sai phạm của các đối tượng trong Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng.
Phạm Hiệp – Trần Kháng
https://danviet.vn/doan-thanh-tra-bo-xay-dung-sau-khi-nhan-tien-o-vinh-phuc-da-xoa-thu-gi-trong-may-tinh-20200630115331026.htm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *